O Nas

NOWOSĄDECKA GRUPA PRAWNA

Nowosądecka grupa prawna to grupa prawników, która została założona z myślą o Kliencie i jego potrzebach. Uzupełniając niszę w dziedzinie prawnej, stworzyliśmy grupę prawników z poza układu. Nie wiąże nas żadna korporacja. Nie jesteśmy korposzczurami, pracujemy sumiennie i rzetelnie tylko dla dobra Klienta.

Zapraszamy każdego z problemem prawnym do współpracy.

+48 503 470 508

GRUPA PRAWNA

Działamy w branży od wielu lat

Szybki czas realizacji

Szybko i sprawnie załatwimy każdą sprawę

Profesjonalizm

Zaangażowanie i indywidualne podejście

Nasza oferta

NOWOSĄDECKA GRUPA PRAWNA - PRAWNICY Z POZA UKŁADU.
Piszemy skargi na adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, policjantów i etc…

SPORZĄDZAMY:

  • Wnioski o darmowego adwokata
  • Wnioski o zwolnienie z kosztów sądowych

STOSUJEMY:

  • Perswazję
  • Optymalne rozwiązania

REDAGUJEMY SKUTECZNE PISMA:

Sporządzamy profesjonalne pisma procesowe m.in. pozwy, wnioski, skargi, apelacje, zażalenia, zawiadomienia, sprzeciwy, podania, odwołania, akty oskarżenia 

POMOC PRAWNA:

rozwody, alimenty, pobicia, znęcania, pomówienia, kontakty z dziećmi, naruszenia dóbr osobistych.

PRAWO CYWILNE

Udzielamy pomocy w ochronie dóbr osobistych obywateli. M.in. występujemy z pozwami o zapłatę… Kodeks jako dobra osobiste wymienia między innymi zdrowie, wolność, nazwisko, wizerunek, cześć, swobodę sumienia, tajemnicę korespondencji, nietykalność mienia. Wyszczególnionym wartościom przysługuje ochrona prawna. Zarówno dobra osób fizycznych, jak i prawnych są nienaruszalne, bezwzględne i niezbywalne. W sytuacji naruszenia dobra, można domagać się zadośćuczynienia. Za nieprzestrzeganie zasad grożą natomiast odpowiednie sankcje. W stosunku do tego, czyje dobro osobiste zostało naruszone, należy:
  • zaniechać dalszych działań godzących w nienaruszalne prawa;
  • usunąć skutki działań;
  • dokonać zadośćuczynienia pieniężnego.

PRAWO KARNE

Udzielamy pomocy różnym stron postępowania, m.in. osobom dotkniętym przestępstwem jak i podejrzanym/ oskarżonym. M.in. sporządzamy zawiadomienia do organów ścigania, zażalenia oraz prywatne akty oskarżenia, etc.… 

Należy nadmienić, iż Prawo karne pełni przede wszystkim funkcję ochronną oraz prewencyjną.

PRAWO RODZINNE

Udzielamy pomocy w sprawach rodzinnych. Sporządzamy pozwy o alimenty, pozwy rozwodowe, wnioski o kontakty z dziećmi, pozwy o rozdzielność majątkową małżeńską, wnioski egzekucyjne i etc…. Prawo rodzinne, to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Zakres spraw, którymi zajmuje się prawo rodzinne, jest bardzo szeroki. Zalicza się tu między innymi kwestie związane ze stosunkami pomiędzy małżonkami.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Udzielamy pomocy w postępowaniach administracyjnych.
M.in. sporządzamy skargi, odwołania, zażalenia i etc…. Prawo administracyjne dotyczy: procesów administracyjnych administracji rządowej i samorządowej; określenia sposobów powołania, kompetencji, działalności i odpowiedzialności organów administracji rządowej i samorządowej; regulacji stosunków pomiędzy organami administracji, a obywatelem.

PRAWO KANONICZNE

UNIEWAŻNIANIE MAŁŻEŃSTW KOŚCIELNYCH
Udzielamy pomocy w unieważnieniu małżeństwa kościelnego (rozwód kościelny). Pomagamy w stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego (sakramentalnego). M.in. wszczynanie postępowań przed Sądem Diecezjalnym. Ustalanie tytułu nieważności małżeństwa. Przeprowadzamy stronę przez cały proces do uzyskania wyroku. Pisanie skargi, odpowiedzi na skargę, sporządzanie innych pism procesowych. Postępowanie dowodowe.
Pomoc od A do Z.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

33-300 Nowy Sącz

ul. Januszowa 19
KONTO  BANKOWE
Nest Bank: 63 1870 1045 2078 1057 3783 0001
Formularz kontaktowy
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Created by: cdx.pl